Kontakta oss

DA Media AB är ett annonssälj- och eventbolag som har lång erfarenhet i branschen. Vi har vårt kontor i Stockholm och främsta säljuppdragen är åt medlems- och organisationstidningar.  Vi är ett helägt dotterbolag till Dagens Arbete AB som ger ut månadsmagasinet Dagens Arbete. VD för båda bolagen är Helle Klein.

Agneta Kempe Erneberg

Agneta Kempe Erneberg

Annonschef

08-786 03 21
agneta@damedia.se

Acke Stenquist

Acke Stenquist

Bilagesäljare

076-781 52 22
acke@sqfab.se

Carina Jansheden

Carina Jansheden

Mediesäljare

08-786 03 32
carina@damedia.se

Gina Eklund

Gina Eklund

Traffic

08-786 03 18
gina@damedia.se

Marina Gierer

Marina Gierer

Mediesäljare

08-786 03 11
marina@damedia.se

Stina Nilsson

Stina Nilsson

Webbredaktör & traffic

08-786 03 01
sn@da.se

Ring eller mejla någon av oss för att få svar på dina frågor om annonsering, priser, teknik etc.
Annonsmaterial mejlas till material@damedia.se.

Personuppgiftspolicy →

Allmänt
För oss på DA Media AB är din personliga och ditt företags integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina företagsuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde
Denna Integritetspolicy gäller all DA Medias personuppgiftsbehandling om dig som är kontaktperson för våra annonsörer och kunder och som vi därför behandlar personuppgifter om.

Insamlade personuppgifter
Utöver att inhämta uppgifter från dig kan vi få viss kontaktinformation eller information om din yrkesroll från företaget du arbetar för.

Vår användning och delning
Vi på DA Media AB använder dina personuppgifter för att kunna möjliggöra och upprätthålla affärsrelationer. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. Vi kommer inte att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem. Du har därför rätt att få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade eller blockerade.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
DA Media AB, org.nr. 556394-4940
Postadress: 105 52 Stockholm
Besöksadress: Olof Palmes gata 11
E-post: annons.gdpr@damedia.se
Telefon: 08-786 03 34
Webbplats: http://damedia.se