Dagens Arbetsmiljö

Premiär – ett nytt magasin för skyddsombud och förtroendevalda

Dagens Arbetsmiljö är ett nischat magasin om arbetsmiljö för industri och byggsektor som utkommer 4 gånger per år. Magasinet kommer att vara ett handfast verktyg för det dagliga arbetsmiljöarbetet, fylld med kunskap och inspiration. Första numret kommer ut i september 2019.

Det finns totalt 56 000 skyddsombud inom LOs förbund. Vår vision är att merparten av skyddsombuden ska läsa och använda Dagens Arbetsmiljö som ett stöd i sitt uppdrag.


Dagens Arbetsmiljö är ett magasin för skyddsombud och alla som arbetar med arbetsmiljö. Magasinet ska vara en användbar inspirationskälla. Vi vill både belysa brister och komma med lösningar. Magasinet är arbetsplatsnära och fullsmockat med tips på alltifrån prylar till processer som ger en bättre arbetsmiljö.”

Helle Klein, chefredaktör och vd

 


 

Uppskattad upplaga

ca 4000-5000

Antal nummer per år

4

%

Män

%

Kvinnor

Om målgruppen

» använder dagligen skyddsprodukter och arbetskläder.
» är beslutspåverkare vid inköp av skyddsprodukter och arbetskläder
» vidareutbildar sig inom arbetsmiljö och arbetsskydd.
» säkerställer arbetsmiljön
» är länken mellan den anställde och företagsledningen.
» brinner för sitt uppdrag.

» Utgivningsplan 2019

Nr Utgivningsdag Materialdag
1 19 september 30 augusti

» Preliminär utgivningsplan 2020

Nr Utgivningsdag Materialdag
1 mars Återkommer
2 maj  
3 september  
4 november  

Med reservation för ändringar. Vi återkommer med exakta datum. 

» Teknisk information

Tryck: Offset, CMYK Europaskalan
Bildupplösning: 300 ppi
ICC-profil: Återkommer
Material mailas till: material@damedia.se

Informationsblad: ladda ner

Annonsering i print

Pris och annonsformat för print 

Moms tillkommer.

1/1-sida
215 x 265 mm
+ 5 mm utfall
15 900:-
Baksida
215 x 240 mm
+ 5 mm utfall
16 900:-

1/2-sida
210 x 137 mm
+ 5 mm utfall.
9 900:-

1/2-sida
108 x 233 mm
+ 5 mm utfall.
9 900:-

Eftertext exempel
90 x 125 mm  
185 x 50 mm
2 900:-

90 x 60 mm
1 900:-

OBS!
Annonser bör vara i PDF-format, Word-dokument räknas ej som fullgott annonsmaterial.
Text bör inte ligga alltför nära kanterna på annonsen, helst minst 1 cm från sidorna.
Texten bör vara i 100% svart och 0% andra färger för att undvika att det blir suddigt.

DA Media reserverar sig för eventuella ändringar.