Dagens Arbetsmiljö

Ett magasin för skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljö

Dagens Arbetsmiljö är ett nischat magasin för skyddsombud, arbetsmiljöingenjörer, HR-personal och andra som arbetar med arbetsmiljö. Magasinet är fyllt av goda exempel, inspiration och kunskap. Tidningen är ett handfast verktyg i det dagliga arbetsmiljöarbetet och vänder sig till dem som tar beslut och har ansvar för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna runtom i Sverige. Första numret kom hösten 2019. Nu finns magasinet även som e–tidning där de tidigare utgåvorna finns i ett snyggt sökbart arkiv.

 

Uppskattad upplaga

ca 4000-5000

Antal nummer per år

4

%

Män

%

Kvinnor
Dagens Arbetsmiljö

Om målgruppen

» använder dagligen skyddsprodukter och arbetskläder.
» är beslutspåverkare vid inköp av skyddsprodukter och arbetskläder
» vidareutbildar sig inom arbetsmiljö och arbetsskydd.
» säkerställer arbetsmiljön
» är länken mellan den anställde och företagsledningen.
» brinner för sitt uppdrag.

» Utgivningsplan 2023

Nr Utgivningsdag Materialdag
1 28 feb 7 feb
2 30 maj 9 maj
3 3 okt 12 sept
4 28 nov 7 nov

 

» Teknisk information

Tryck: Offset, CMYK Europaskalan
Bildupplösning: 300 ppi
ICC-profil: Behövs inte. Profilen läggs på vid redigering.
Material mailas till: material@damedia.se

Informationsblad: ladda ner

Annonsering i print

Pris och annonsformat för print

Moms tillkommer.

1/1-sida
215 x 265 mm
+ 5 mm utfall
19 900:-
Baksida
215 x 240 mm
+ 5 mm utfall
20 900:-

1/2-sida
210 x 137 mm
+ 5 mm utfall.
12 400:-

1/2-sida
108 x 233 mm
+ 5 mm utfall.
12 400:-

1/4-sida
90 x 125 mm
7 700 :-

OBS!
Annonser bör vara i PDF-format, Word-dokument räknas ej som fullgott annonsmaterial.
Text bör inte ligga alltför nära kanterna på annonsen, helst minst 1 cm från sidorna.
Texten bör vara i 100% svart och 0% andra färger för att undvika att det blir suddigt.

DA Media reserverar sig för eventuella ändringar.