Husdjur

Tidningen för mjölkföretagare

Husdjur skriver om de senaste nyheterna inom mjölkproduktion, både från svensk och internationell horisont. Tidningen ger tips och förslag på möjliga kreativa lösningar för att få djuren att må bra och företaget att kunna drivas med lönsamhet.

Som annonsör har du möjlighet att nå rakt in i målgruppen mjölkproducenter/företagare. Din annons hamnar i en redaktionell miljö som har fokus på företagande och lönsamhet.

Mjölkföretagarna har samma behov som alla andra lantbrukare vad gäller transportmaskiner, maskiner för vall och foderodling samt maskiner för utfodring. Förutom de maskiner och utrustning som självklart behövs för själva mjölkproduktionen.

I varje utgåva satsar tidningen på ett tema. Dessa teman sparas av läsarna som de går tillbaka till vid senare tillfälle och behov.


 

 ”Som annonsör är du viktigt för oss. Det är ni, tillsammans med läsarna, som möjliggör fortsatt utgivning av Sveriges enda branschtidning för mjölkföretagare.”

Linda Grimstedt
Chefredaktör Husdjur 

 

 

 

Upplaga (TS 2019)

5 700

Antal nummer per år

11

%

Män

%

Kvinnor

Om målgruppen

  • Mjölkföretagare
  • Rådgivare
  • Veterinärer
  • Husdjurstekniker
  • Avbytare
  • Personal inom mejeribranschen

» Utgivningsplan 2020

Nr Utgivningsdag Materialdag Tema
1 29 januari 7 januari Djurhälsa
2 19 februari 29 januari Energi och miljö
3 18 mars 26 februari Fruktsamhet
4 15 april 23 mars Vall och bete
5 20 maj 29 april I fält
6/7 17 juni 27 maj Kalvar och ungdjur
8 26 augusti 5 augusti Bygg
9 23 september 2 september Växtodling
10 19 oktober 29 september Stallmiljö
11 18 november 28 oktober Maskin och teknik
12 16 december 25 november Avel

Med reservation för ändringar!

» Teknisk information

Tryck: Offset, CMYK Europaskalan
Bildupplösning: 300 ppi
ICC-profil: ladda ner
Material mailas till: material@damedia.se

Informationsblad: ladda ner

 

E-tidning

Sedan januari 2019 finns Husdjur också som e-tidning, med samtliga utgåvor sedan 2014. I Husdjurs e-tidning har du som annonsör möjlighet att boka klickbara länkar från dina annonser direkt till din hemsida. Vi kan också erbjuda e-tidningsexklusiva insticksannonser. E-tidningen har förutom läsläge av samtliga artiklar också en uppläsningsfunktion vilken uppskattas av användarna.

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Webbannonsering

Webben är Husdjurs digitala ansikte utåt, med information om tävlingar, prenumerationspriser, samt utvalda artiklar. Vi diskuterar gärna med dig olika former för närvaro på webben, samt dina behov av digital marknadsföring på www.vxa.se/husdjur. Kontakta oss för offert.

Tillåtna format: gif, jpg, png
Maxstorlek: 100 KB

  Format Pris
Topp 1140 x 200 px Begär offert
Artikelflödet helbredd  750 x 300 px Begär offert
Artikelflödet halvbredd 365 x 200 px Begär offert

Annonsering i print

Pris och annonsformat för print (utfallande format inom parentes)

1/1-sida    
185 x 270 mm (210 x 297 mm + 3 mm) 
16 300:-

2:a & 3:e omslag 
185 x 270 mm
18 300 :-

Baksida   
185 x 255 mm
(210 x 270 mm + 5 mm på sidorna och nedåt)
21 000:-

1/2-sida
185 x 130 mm
11 500:-

Uppslag:
420 x 297 mm
29 300:-

1/2-sida
90 x 270 mm
11 500:-

1/4-sida
90 x 130 mm
6 500:-

1/4-sida
185 x 65 mm
6 500:-

Övrigt
90 x 60 mm
3 500:-

OBS! Alla färger måste vara i CMYK-läge.
Annonser bör vara i PDF-format, Word-dokument räknas ej som fullgott annonsmaterial.
Text bör inte ligga alltför nära kanterna på annonsen, helst minst 1 cm från sidorna.
Texten bör vara i 100% svart och 0% andra färger för att undvika att det blir suddigt.

DA Media reserverar sig för eventuella ändringar.