Kyrkfack

Tidningen når beslutsfattare inom Svenska Kyrkan

Bland yrkesgrupperna finns bland annat präster, diakoner och kanslichefer, men också församlingspedagoger, kyrkoherdar och HR-personal. Målgruppen gör också inköp och sköter upphandlingar till församlingarna.

Upplaga

5 500

Antal nummer per år

6

%

Män

%

Kvinnor

Om målgruppen

» Målgruppen är högskoleutbildad

» Utgivningsplan 2020

Nr Utgivningsdag Materialdag
1 28 feb 10 feb
2 30 april 9 april
3 26 juni 8 juni
4 21 sept 2 sept
5/6 3 dec 13 nov

 

» Teknisk information

Tryck: Offset, CMYK Europaskalan
Bildupplösning: 300 ppi
ICC-profil: ladda ner
Material mailas till: material@damedia.se

Informationsblad: ladda ner

Annonsering i print

Pris och annonsformat för print (utfallande format inom parentes)

Uppslag: 430 x 280 mm (+ 5 mm) 19 500:-
Moms tillkommer ej.

1/1-sida
185 x 250 mm
(215 x 280 mm)
11 500:-

Baksida
215 x 267 mm
13 000:-

1/2-sida
185 x 127 mm
7 000:-

1/2-sida
90 x 250 mm
7 000:-

1/4-sida
90 x 127 mm
3 750:-

OBS! Alla färger måste vara i CMYK-läge.
Annonser bör vara i PDF-format, Word-dokument räknas ej som fullgott annonsmaterial.
Text bör inte ligga alltför nära kanterna på annonsen, helst minst 1 cm från sidorna.
Texten bör vara i 100% svart och 0% andra färger för att undvika att det blir suddigt.

DA Media reserverar sig för eventuella ändringar.