Vi önskar alla våra kunder en skön sommar!

Kontoret är obemannat under vecka 29 och 30, men Agneta och Carina finns tillgängliga på telefon.

Väl mött i höst.