Tidskriften Expo nomineras till Sveriges Tidskrifters pris för Årets tidskrift i kategorin populärpress.
– Vi är hedrade över att vårt arbete uppmärksammas och lyfts fram, säger chefredaktör Anna Fröjd.

Motivering: “En redaktion som oförtrutet fortsätter granska och sticka ut hakan i ett hårdnande samhällsklimat. Med små resurser gör de stort journalistiskt avtryck och har över tid ökat både prenumerantstocken och antalet digitala läsare.”

Vill du annonsera i Expo? Kontakta Carina Jansheden, carina@damedia.se, 08-786 03 32.
Vi önskar Expo lycka till!