Från och med nummer 4, 2020 har Tidningen Nötkött omformats till en ”mer lättläst och tydlig tidning med ett modernt uttryck”. Enligt en läsarundersökning brukar en stor majoritet läsa minst hälften av Nötkötts annonser. Nästa nummer kommer den 21 oktober. Kontakta våra säljare för att boka in din annons.

”En tidning måste utvecklas i takt med sina läsare, Nötkött har därför omformats till en mer lättläst och tydlig tidning med ett modernt uttryck. Tidningen är och ska förbli den gårdsnära facktidning den alltid har varit. Innehållsmässigt är tidningen därför sig lik men nu med ett annat tempo, fler lantbrukarröster per nummer och större möjlighet att anpassa innehållet efter läsarens intressen.”

Maria Törner
Chefredaktör och ansvarig utgivare, Tidningen Nötkött